| odwiedzin:

Maj u CZTEROLATKÓW

- Na wiejskim podwórku.

- Mama i tata są ważni.

- Dzieci z różnych stron świata.


W maju chcemy poznać:
* zwierzęta żyjące na wsi: kura, krowa, koń, kaczka,
* mieszkania zwierząt wiejskich i sposób poruszania i odżywiania,
* zawody naszych rodziców,
* rolę rodziców w życiu rodziny,
* piosenki i wiersze o Mamie i Tacie,
* dzieci z różnych stron świata, ich wygląd i sposób życia,


Współpraca z rodzicami:
* Udział rodziców w akcji "Cała Polska czyta dzieciom",
* Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.


pm-7.pl