| odwiedzin:

Luty u TRZYLATKÓW

PTAKI KTÓRE SPOTYKAMY ZIMĄ (5 - 16)

MIESZKAMY W TORUNIU (19 _ 23)

ZABAWY W FRYZJERA (26.II _ 2.III)


W lutym chcemy poznać:
* ptaki: wróble, gawrony, sroki, sikorki, gołębie
* kiedy i czym można je dokarmiać
* zabytki Torunia
* nowe pojęcia: zabytki, kamienica, pomnik, astronom
* pracę fryzjera
* nazwy wybranych fryzur
* sprzęt i wyposażenie salonu fryzjerskiego
* legendę: Toruńskie pierniki,
* wiersze: Na jeża - T. M. Massalskiej, Ptasia rodzinka - P. Siewiery - Kozłowskiej,
* piosenki: Kto w Toruniu mieszka, Ptaszki zimową porą,
* opowiadania: Karmnik - U. Piotrowskiej
* ćwiczenia mięśni narządów mowy z użyciem piór
* figury geometryczne: owal, prostokąt,


Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:
* List w kąciku dla rodziców
* Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
* Rozmowy indywidualne z rodzicami - według potrzeb
* Starówka - wycieczka
* Salon fryzjerski - wycieczka


pm-7.pl