| odwiedzin:

Czerwiec u CZTEROLATKÓW

- MOJE PODWÓRKO

- NAD STAWEM

- ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE


W czerwcu chcemy poznać:
- przypomnieć zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu na placu przedszkolnym,
- wypowiadać się na temat wyglądu podwórek znajdujących się przed domem,
- czytać globalnie nazwy sprzętu: zjeżdżalnia, huśtawka,
- puszczać banki mydlane,
- poznać zwierzęta i rośliny występujące nad stawem: łabędzie, kaczki krzyżówki, łyski, żaby, ślimaki, pałki wodne, rzęsa itd.,
- wskazywać i nazywać różne rodzaje statków, np. statki pasażerskie, tankowce, kutry rybackie,
- klasyfikować bańki mydlane według dwóch cech jednocześnie: kolor, wielkość oraz pojazdy wg miejsca ich poruszania,
- utrwalić umiejętność posługiwania się przyimkami: na, za, przed, obok, nad, z lewej strony, z prawej strony,
- opowiadania i wiersze: L.J.Kern "Nasze podwórko", A.Świrszczyńska "Brzydka sówka", T.Fiutowska "Mamy lato. Co wy na to?"
- piosenki: Na moim podwórku, Piosenka o raku Nieboraku, Wycieczka.


pm-7.pl