| odwiedzin:

Maj u PIĘCIOLATKÓW

Kolorowa łąka i jej mieszkańcy

Poznajemy Polskę

Nasi kochani rodzice

Jak chronić swoje zdrowie


W maju chcemy poznać:
* charakterystyczne zwierzęta i rośliny występujące na łące: żaba, mrówka, pszczoły, kleszcze, maki, rumianki, mlecze,
* zasady ostrożności i postępowania w przypadku ukąszenia przez pszczołę, osę lub kleszcza,
* sprzęt służący do obserwacji: lupy, mikroskopy, szkła powiększające,
* dzielić na sylaby i głoski, czytać globalnie poznane wyrazy,
* zjawiska zachodzące w przyrodzie wiosną - kwitnienie roślin owocowych,
* zależności pomiędzy światem roślin i zwierząt - owady potrzebują kwiatów, a kwiaty owadów,
* naturalne źródła światła - słońce,
* znaczenie światła słonecznego dla istot żywych,
* zawody wykonywane przez rodziców,
* nowe zabawy - ściganki,
* swój adres zamieszkania,
* godło, flagę i hymn Polski,
* Warszawę - stolicę Polski,
* legendy "Wars i Sawa", "Legenda o Lechu i białym orle",
* flagi wybranych państw europejskich,
* pojęcia HIV, AIDS
* w jaki sposób chronić swoje zdrowie


Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:
* Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat postępów i trudności dzieci,
* List do rodziców zamieszczony w holu przedszkola i na stronie internetowej,
* Udział rodziców w akcji Cała Polska czyta dzieciom,
* pomoc rodziców w organizowaniu przedszkolnego ogródka,
* wizyta pracownika Policji 15.05.2015 (rozmowa na temat bezpieczeństwa)
* udział i pomoc w zorganizowaniu uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty,
* teatrzyk dla dzieci 30.05.2018


pm-7.pl