| odwiedzin:

Październik u PIĘCIOLATKÓW

- JESIEŃ DAJE NAM OWOCE

- JESIEŃ DAJE NAM WARZYWA

- BĄDŹMY OSTROŻNI!

- JESIENNE DRZEWA


W październiku chcemy poznać:
* wygląd i nazwy drzew owocowych: jabłoń, grusz, śliwa,
* nazywać prace wykonywane w ogrodzie jesienią: zbieranie warzyw, umieszczanie ich w skrzynkach, workach; grabienie liści, itd.,
* wskazywać warzywa, które rosną pod ziemią i na ziemi,
* zasady prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
* niektóre znaki drogowe, np. Uwaga dzieci!, Przejście dla pieszych, Przystanek autobusowy,
* zagadki o owocach, warzywach, pojazdach, darach Pani Jesieni,
* czytać globalnie wyrazy: sad, owoce, pasy, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna,
* dzielić nazwy warzyw na sylaby i podawać pierwszą głoskę w wyrazie,
* określać położenie przedmiotów w przestrzeni używając pojęć: na, pod, obok, między, z prawej, z lewej,
* klasyfikować owoce, warzywa, pojazdy, liście według koloru, wielkości, kształtu itd.,
* wiersze: D. Gellner "Pod drzewami", J. Brzechwa "Na straganie", W. Faber "Światła na skrzyżowaniu",
* piosenki: Owocowy blues, Ogórek wąsaty, Znaki drogowe, Jarzębinowa piosenka,
* opowiadanie D. Niewoli "O tym jak Kasia na panią Jesień czekała".


pm-7.pl