| odwiedzin:

Grudzień u SZEŚCIOLATKÓW

Ogólne cele wychowawczo - dydaktyczne:
* Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
* Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
* Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
* Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
* Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
* Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
* Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
* Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
* Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
* Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
* Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
* Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej - kolejność czynności.
* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy.
* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach.
* Nauka piosenek i pląsów.
* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.


pm-7.pl