| odwiedzin:

Maj u SZEŚCIOLATKÓW

- Wycieczka po Polsce

- Wiosenny koncert

- Dzień Mamy i Taty

- Woda


W kmaju chcemy poznać:
* flagę, godło i hymn Polski,
* nazwy najbardziej znanych polskich miast Kraków, Warszawa,
* legendy naszego regionu, oraz "Wars i Sawa", "Legendę o Smoku Wawelskim",
* hymn i flagę Unii Europejskiej,
* nazwy niektórych państw należących do Unii Europejskiej,
* ekosystemy łąki, stawu i sadu oraz ich mieszkańców,
* piosenki i wiersze dla mamy i taty,
* skąd się bierze woda w kranie,
* co pływa a co tonie,
* litery: N, n, y,
* cyfrę: 9,


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:
* Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat postępów i trudności dzieci,
* List do rodziców zamieszczony w holu przedszkola i na stronie internetowej,
* Udział rodziców w akcji Cała Polska czyta dzieciom,
* pomoc rodziców w organizowaniu przedszkolnego ogródka,
* udział i pomoc w zorganizowaniu uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty,
* wyjazd na Wydział Matematyki na zajęcie edukacyjne,
* udział w Konkursie Piosenki Ekologicznej w MDK,


pm-7.pl