| odwiedzin:

Czerwiec u SZEŚCIOLATKÓW

Dzień dziecka

Wakacje tuż, tuż

Kolory lata

Do szkoły


Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:
* Kształcenie percepcji wzrokowej - odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci - przygotowanie do czytania i pisania.
* Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
* Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
* Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
* Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
* Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
* Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
* Kształcenie świadomości posiadania równych praw.
* Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
* Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
* Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
* Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
* Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
* Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
* Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
* Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
* Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
* Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może spotkać dziecko w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.


Współpraca ze środowiskiem
* List do rodziców na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń
* Zaproszenie do Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
* Wzbogacenie kącików przyrody i materiałów papierniczych
* Olimpiada Przedszkolaków
* Uroczyste Zakończenie Przedszkola
* Festyn na Dzień Dziecka
* Nocka w przedszkolu
* Muzealne zwiedzanie


pm-7.pl