| odwiedzin:

Grudzień w GRUPIE MIESZANEJ

1. Mikołajki

2. Skarby ziemi

3. Zwyczaje świąteczne

4. Wszędzie biało


W grudniu chcemy poznać:
- pracę górnika,
- narzędzia i maszyny potrzebne do wydobycia węgla i soli,
- bogactwa naturalne naszego kraju, węgiel, sól oraz sposoby ich wydobywania,
- rejony Polski gdzie wydobywa się węgiel i sól,
- zjawiska atmosferyczne - pogodę charakterystyczną dla zimy,
- zmiany zachodzące w przyrodzie,
- zwyczaje świąteczne i tradycje ludowe,
- elementy sztuki ludowej np. wycinanki
- nowe litery - U,u,P,p,Y,y,B,b
- wiersze i piosenki świąteczne: "Hej kolęda, kolęda", "My aniołki", "Dawno temu", "Była noc"
- nowe pomysły na prace plastyczno - techniczne


Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:
- listy i informacje w kąciku dla rodziców,
- rozmowy indywidualne,
- informacje na stronie internetowej
- akcja "Cała Polska czyta dzieciom",
- spacery po osiedlu w celu zdrowotnym,
- oglądanie wystaw i dekoracji świątecznych,
- udział rodziców w uroczystości "Wigilijne spotkanie"
- udział w akcji zbierania zabawek dla dzieci z domu dziecka
- wyjście do Straży Miejskiej - wspólne ubierania choinki
- wyjazd do Książnicy Kopernikańskiej - zajęcie dydaktyczne "Historia i sztuka Japonii"


pm-7.pl