| odwiedzin:

Czerwiec w GRUPIE MIESZANEJ

- Oczami dziecka

- Mój tata

- Wakacje bezpieczne i aktywne


W miesiącu czerwcu chcemy poznać:
* życie i zwyczaje dzieci na innych kontynentach
* dziecięce marzenia
* zawody wykonywane głównie przez mężczyzn
* różne krajobrazy: górski, morski i obowiązujące w nich zasady bezpieczeństwa
* nazwy letnich miesięcy i ich charakterystyczne cechy
* zwyczaje ludowe związane z nocą świętojańską
* nowe techniki plastyczne - rysowanie kredą na dużych płaszczyznach
* nowy taniec - Gwiazda


Współpraca z rodzicami i środowiskiem:
* listy w kąciku do rodziców
* rozmowy indywidualne
* akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
* informacje na stronie internetowej
* spacer po osiedlu w celu zdrowotnym, obserwacji przyrody i pogody
* wyjście do Ogrodu Działkowego - wszystko kwitnie i rośnie
* wyjście do biblioteki na zajęcie dydaktyczne


pm-7.pl