| odwiedzin:

Październik w GRUPIE MIESZANEJ

- Jesienią w lesie

- Na dworcu kolejowym

- Skrzydlaci przyjaciele

- Na poczcie


W miesiącu październiku chcemy poznać:
- środowisko przyrodnicze - las i jego mieszkańców
- zachodzące zmiany w przyrodzie związane z porą roku
- dworzec PKP i jego pracowników oraz funkcję jaką pełnią
- środki lokomocji lądowej powietrznej i wodnej
- nazwy ptaków odlatujących do ciepłych krajów oraz nazwy ptaków przebywających u nas cały rok
- drogę listu od nadawcy do adresata
- budynek poczty oraz funkcję jaką pełni dla społeczeństwa
- nowe techniki plastyczne - manipulowanie materiałem przyrodniczym
- nowe piosenki i tańce związane z tematyką
- nowe znaki litero podobne
- nowe wyrazy do całościowego czytania - Ala, las, Ola, wagon, peron, dom, list
- nowe litery - A, a; L, l; M, m


Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem:
- listy w kąciku do rodziców
- informacje na stronie internetowej
- akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
- spacer po osiedlu - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
- spacery nad stawy - obserwacja zachowania łabędzi, kaczek
- wyjście na dworzec PKP
- wyjście na pocztę
- wyjazd do lasu - Dzień Pomarańczowy pod hasłem "Jesień w lesie"
- wyjazd do Ogrodu Zoobotanicznego


pm-7.pl