| odwiedzin:

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE NAUCZYCIELI«1» POSŁANIE DZIECI DO RODZICÓW
«2» Jak ułatwić dziecku pójście do szkoły?
«3» Brzydkie słowa u dzieci
«4» Choroby pasożytnicze u dzieci
«5» Apel Twojego Dziecka - Janusz Korczak
«6» Grypa i wszawica
«7» Moje dziecko w przedszkolu i szkole
«8» Mam prawo do...
«9» Przedszkolak
«10» Pozwól dziecku na samodzielność
«11» Stymulowanie rozwoju dziecka
Przedszkolak:


* jest odpowiedzialny za ład i porządek na swojej półce oraz w kącikach zainteresowań
* podporządkowuje się przyjętym umowom
* zna zasady regulujące zachowanie w przedszkolu podczas korzystania ze wspólnych zabawek, oraz w czasie zabaw w kącikach zainteresowań
* współdziała z zespołem i w zespole na podstawie utworzonego i przyjętego kontraktu grupowego
* przyswaja i stosuje formy grzecznościowe
* respektuje polecenia nauczyciela
* jest życzliwy wobec kolegów
* szanuje własność innych
* uczy się odpowiedzialności - przyjmuje obowiązki i wywiązuje się z nich
* szanuje wytwory pracy oraz zabawę kolegów i pracę dorosłych
* okazuje pomoc i opiekuje się mniej sprawnymi oraz słabszymi kolegami
* dokonuje wyborów opierając się na wartościach uniwersalnych jak: dobro, piękno, miłość i prawda z uzasadnieniem swojego wyboru


pm-7.pl