| odwiedzin:

MATERIAŁY Z J.ANGIELSKIEGO 2017 / 2018Wrzesień


Temat miesiąca: Ja.


Grupy leksykalne: części ciała, zabawki, kolory, liczby.


Struktury gramatyczne: Hello! Good morning! What‘s your name? My name is... How old are you? I am five. Bye! Goodbye! What‘s this?


Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: witanie się, przedstawianie się, żegnanie się, podawanie wieku, nazywanie części ciała, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie kolorów.

pm-7.pl