| odwiedzin:

MATERIAŁY Z J.ANGIELSKIEGO 2017 / 2018Styczeń


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Zima, Pogoda, Dzień Babci i Dziadka.
Grupy leksykalne: warunki pogodowe, rzeczowniki określające przedmioty związane z zimą.
Struktury gramatyczne: How`s the weather? Look at me! It`s cold. Go away! Come again. You`re (very special). Tap your nose! Shake your head!
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: określanie warunków pogodowych; nazywanie ubrań zimowych; używanie słownictwa związanego z tematyką zimową i pogodąZajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Zwierzęta arktyczne.
Grupy leksykalne: zwierzęta arktyczne, kształty, kolory, liczby
Struktury gramatyczne: Have you ever seen...? Did you ever see ...? Waddle! Swim! Jump into... When you look at me...
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt arktycznych; nazywanie części ciała zwierząt; rozpoznawanie liczb i liczenie; nazywanie i rozpoznawanie kolorów; nazywanie i rozpoznawanie kształtów
Grudzień


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Ja i Święta Bożego Narodzenia.
Grupy leksykalne: słownictwo związane ze świętami; przyimki (miejsca) dotyczące położenia.
Struktury gramatyczne: Santa ,where are you? I_m _. I have_ Under/ On/ In.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie przedmiotów, osób i zwierząt związanych ze świętami; określanie położenia (miejsca).Zajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Kształty.
Grupy leksykalne: kształty, kolory, liczby.
Struktury gramatyczne: Find (a triangle)! What is in (circle) shape? What shape is it?.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie i rozpoznawanie kształtów, wskazywanie przedmiotów w danym kształcie, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów.
Listopad


Zajęcia obowiązkowe

Temat miesiąca: Ja i moja rodzina.
Grupy leksykalne: członkowie rodziny, czasowniki określające formy spędzania czasu w rodzinie.
Struktury gramatyczne: Go away! Come again. (Mummy) wants to play. I love... I have... My (sister) is small/ big. Where are you? Here I am. How do you do?
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie członków rodziny, opisywanie czynności, jakie rodzina wykonuje wspólnie.Zajęcia dodatkowe

Temat miesiąca: Zwierzęta na farmie.
Grupy leksykalne: zwierzęta gospodarskie, kolory, liczby.
Struktury gramatyczne: I see (a cow) Shut the gate! Is it (a dog)? What does (a horse) say?.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt gospodarskich, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów.
PaździernikTemat miesiąca: Ja i moje przedszkole.
Grupy leksykalne: ubrania, przedmioty w sali przedszkolnej, przybory szkolne, kolory, liczby, czasowniki określające ruch.
Struktury gramatyczne: Look at me! Put on... Let‘s go outside! Harry up! Come in! Let‘s check! What‘s missing? Let‘s stop! Are you ready? Repeat, please.
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie ubrań, nazywanie przedmiotów w sali przedszkolnej, nazywanie przyborów szkolnych, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów
WrzesieńTemat miesiąca: Ja.
Grupy leksykalne: części ciała, zabawki, kolory, liczby.
Struktury gramatyczne: Hello! Good morning! What‘s your name? My name is... How old are you? I am five. Bye! Goodbye! What‘s this?
Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: witanie się, przedstawianie się, żegnanie się, podawanie wieku, nazywanie części ciała, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie kolorów.

pm-7.pl