| odwiedzin:

MATERIAŁY Z J.ANGIELSKIEGO 2017 / 2018Listopad


Zajęcia obowiązkowe
Temat miesiąca: Ja i moja rodzina.


Grupy leksykalne: członkowie rodziny, czasowniki określające formy spędzania czasu w rodzinie.


Struktury gramatyczne: Go away! Come again. (Mummy) wants to play. I love... I have... My (sister) is small/ big. Where are you? Here I am. How do you do?


Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie członków rodziny, opisywanie czynności, jakie rodzina wykonuje wspólnie.Zajęcia dodatkowe
Temat miesiąca: Zwierzęta na farmie.


Grupy leksykalne: zwierzęta gospodarskie, kolory, liczby.


Struktury gramatyczne: I see (a cow) Shut the gate! Is it (a dog)? What does (a horse) say?.


Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie zwierząt gospodarskich, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów.
Październik


Temat miesiąca: Ja i moje przedszkole.


Grupy leksykalne: ubrania, przedmioty w sali przedszkolnej, przybory szkolne, kolory, liczby, czasowniki określające ruch.


Struktury gramatyczne: Look at me! Put on... Let‘s go outside! Harry up! Come in! Let‘s check! What‘s missing? Let‘s stop! Are you ready? Repeat, please.


Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: nazywanie ubrań, nazywanie przedmiotów w sali przedszkolnej, nazywanie przyborów szkolnych, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie i rozpoznawanie kolorów
Wrzesień


Temat miesiąca: Ja.


Grupy leksykalne: części ciała, zabawki, kolory, liczby.


Struktury gramatyczne: Hello! Good morning! What‘s your name? My name is... How old are you? I am five. Bye! Goodbye! What‘s this?


Funkcje językowe, sytuacje i ćwiczenia komunikacyjne: witanie się, przedstawianie się, żegnanie się, podawanie wieku, nazywanie części ciała, rozpoznawanie liczb i liczenie, nazywanie kolorów.

pm-7.pl